Previous Next Purchase a Print

Bald Mountain and Mirror Lake - Uinta Mountains, Utah - October '18
Bald Mountain and Mirror Lake - Uinta Mountains, Utah - October '18
Keywords: Utah, landscape, fall, autumn, Uinta Mountains, Bald Mountain, Mirror Lake, lake, reflection, mountain, snow, blue, green, white