Previous Next

Glen Ellis Falls - White Mountains National Forest - Jackson, New Hampshire - December '06
Glen Ellis Falls - White Mountains National Forest - Jackson, New Hampshire - December '06
Keywords: New Hampshire, waterfall, Glen Ellis Falls, winter, ice, snow, green, grey, white