Previous Next

Alma Moulton Barn Winter - Grand Teton National Park, Wyoming - February '06
Alma Moulton Barn Winter - Grand Teton National Park, Wyoming - February '06
Keywords: Wyoming, landscape, Grand Teton National Park, Mormon Row, cabin, Alma Moulton Barn, winter, snow, black and white