Previous Next

Grand Teton Fall Black and White - Grand Teton National Park, Wyoming - September '09
Grand Teton Fall Black and White - Grand Teton National Park, Wyoming - September '09
Keywords: Wyoming, landscape, Grand Teton National Park, Tetons, The Grand, mountain, summer, water, Jackson Lake, autumn, black and white