Previous Next

Mount Tukuhnikivatz Skiers - La Sal Mountains, Utah - IMG_7062
Mount Tukuhnikivatz Skiers - La Sal Mountains, Utah - IMG_7062
Keywords: Utah, Moab, landscape, people, ski, skier, skiing, backcountry, snow, black and white, winter, action, hike, hiker, Tukuhnikivatz, dave caldwell